Ảnh ngẫu nhiên

1271.jpg XQH.jpg Clip_tong_ket_ngay_hoi_CNTT_lan_I__SGD_QNgai.flv TDTT_aerobic_NH_20112012.flv Tinh_ca_mua_xuan.swf Kiem_tra_doi_2011.swf Anh_20112010_P1.swf Anh_20112010_P2.swf Anh_20112010_P3.swf Bai_ca_Nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Happy_New_Year_1.swf Lien_khuc_thay_co_Mat_Ngoc.swf Bui_phan.swf Bai_ca_co_giao_tre.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan2.swf Chao_mung_Ngay_Nha_giao_VN.swf

Tài nguyên dạy học

Lịch ngừng cấp điện

Liên kết Web

Liên kết Violet

THƯ VIỆN VIOLET
WEB THÀNH VIÊN
WEB THCS
WEB TIỂU HỌC

Đọc báo online

Nghe nhạc online

Xem TV online

Từ điển Online


Tra theo từ điển:Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Hồng Sơn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Thời tiết trong ngày

  THỦ ĐÔ HÀ NỘI

  TP HUẾ

  TP HỒ CHÍ MINH

  TP ĐÀ NẴNG

  Truyện cười

  VIDEO mới cập nhật

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Bình Châu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề KT học kì 1 năm học 2014-2015 môn English 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Bình Châu
  Người gửi: Võ Hồng Sơn
  Ngày gửi: 14h:46' 12-12-2016
  Dung lượng: 65.5 KB
  Số lượt tải: 1244
  Số lượt thích: 0 người
  Binh chau Secondary School
  Full name : ……………………………………………………
  Class : 6…… Registration : ……
  TEST OF THE FIRST TERM
  Subject : ENGLISH 6
  Time : 60 minutes
  Code
  
  
  Score in number
  Score in letter
   Examiner 1
   Examiner 2
  Code


  
  
  LISTENING (2ms)
  I. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen & tick (√) the things they will buy(1.25m)
  1. peach blossoms
  
  5. sweets
  
  
  2. banh chung
  
  6. fruit
  
  
  3. new clothes
  
  7. chocolate biscuits
  
  
  4. a tie
  
  8. red envelopes
  
  
  
  II.Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A(0.75m)
  A. People
   B. Things
  
   1. Mai and her brother
  
  
   2. Mai’s dad
  
  
   3. Mai’s grandparents
  
  
  
  VOCABULARY & LANGUAGE FOCUS (2ms)
  I. Find out the word which has a different sound from the others: (0,5m)
  1. A. repeat B. wearing C. teacher D. meat
  2. A. phones B. desks C. lights D. lamps
  II. Choose the best answer: (1,5ms)
  1. Things in this shop are more ……….. ……………than things in the supermarket .
  A. expensiver B. more expensive C. expensive than D. expensive
  2. There is a living room, two bedrooms, ……………………and a kitchen in my house.
  A. a bathroom B. an apartment C. a garden D. a villa
  3. New York is one of the …………………..cities in the world.
  A. busier B. busiest C. most busy D. more busy
  4. Students must ………………their school clean and beautiful.
  A. to keep B. keeping C. keep D. keeps
  5. Every house ………………..a backyard and front yard .
  A. is B. are C. have D. has
  6. Tet is a time for family ……………… .
  A. working B. cooking C. gathering D. playing
  C .READING (2ms)
  I. Complete the passage by choosing, A,B,C or D to fill in the blanks (1m)
  I live (1) ……… a house near the sea . It is an old house, about 20 years old, and it is not very large. There are two bedrooms upstairs but no batthroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There (2) ………….a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in (3) …………. and summer

  ………………………………………………………………………………………………………
  there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I (4) ………….. my house for many reasons: the garden, the flowers in the summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.
  1. A. at B. in C. on D. of
  2. A. have B. are C. is D. has
  3. A. spring B. autumn C. summer D. winter
  4. A. do B. like C. love D. B&C are correct
  II Read the passage again and decide if the statements are true (T) or false (F). (1m)
  1. The house isn’t far from the sea. (……………)
  2. The garden has a lot of flowers in winter and summer. (……………)
  3. His dog’s name is Boxer. (……………)
  4. He lives in the house with his wife, his son and his dog. (…………...)
  WRITING (2ms)
  I. Rewrite the following sentences without changing their meanings (1m)
  There are a lot of beautiful lakes in Viet Nam.
  ( Viet Nam …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Quang Ngai is smaller than Ha Noi, and Ha noi is smaller than Ho Chi Minh City.
  ( Ho Chi Minh City is the…………………………………………………………………………
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp thông tin qua các báo